کنترلر DualShock 4

برند

انواع کنترلر DualShock 4 در رنگ ها و طرح های مختلف ، نسخه های سفارشی و محدود

PSPARSI مرجع خرید کنترلر DualShock 4